ความรู้ไม่สิ้นสุด! “บัวขาว” เรียน ป.โท แม่โจ้ หวังใช้ความรู้พัฒนาค่าย

mauy

อย่างที่แฟนๆ ทราบกันดีว่า “ดำดอทคอม” บัวขาว บัญชาเมฆ กำปั้นขวัญใจมหาชนชาวไทย ได้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในสาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณะ

แม้ที่ผ่านมา นักชกวัย 37 ปี จะได้ปริญญากิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน เพราะได้ทำประโยชน์แก่สังคมมามากมาย? แต่ที่เจ้าตัวตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนเพิ่มเติมในสาขาวิชานี้ ก็เพื่อที่จะได้จัดระบบความคิด

โดย บัวขาว หวังที่จะได้ความรู้ และทักษะด้านการบริหารสาธารณะจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และนวัตกรรมการเกษตรจากสหวิทยาการของแม่โจ้ ซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรระดับประเทศ

อย่างไรก็ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่ยอดมวยตัดสินใจทำก็คือ “กระบวนการการจัดการศิลปะมวยไทยเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ” จะเห็นได้ว่า ยอดกำปั้นไม่ได้ลืมชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยไทย, การทำการเกษตร

ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยกล่าวว่า “ผมมีความภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกชาวนา พ่อผม แม่ผมทำนาเลี้ยงผมมา ผมขอทำอาชีพนี้ต่อไป ผมคือชาวนา” ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าตัวจะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับมาพัฒนาค่ายมวยบัญชาเมฆ ที่เจ้าตัวได้ลงทุนทำนาปลูกข้าว ในพื้นที่ของ “บัวขาว วิลเลจ” สถานที่ฝึกซ้อมมวย และรีสอร์ทของตัวเอง ภายในเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอเเม่แตง จังหวัดเชียงใหม่